Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Κατηγορία : Άλλοι τομείς


Διάστημα : 19 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Σακελλαράκη Καλομοίρα, Τσούνη Βασιλική, Τσουμάνη Αικατερίνη,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική», διάρκειας 500 ωρών και 19 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αναλυθεί η έννοια της Ηθικής στον Τομέα της Εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά στο κλάδο της Βιοηθικής.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Οριοθετήσουν τις έννοιες της Βιοηθικής
  2. Ορίσουν την εφαρμοσμένη ηθική ως έναν από τους τρεις κλάδους της Ηθικής
  3. Αναλυθούν θεωρίες φιλοσόφων

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίσουν την έννοια της Ιατρικής Ηθικής
  2. Ορίσουν την έννοια της Περιβαλλοντικής Ηθικής
  3. Ορίσουν την έννοια της Επαγγελματικής Ηθικής

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
  2. Διαχωρίζουν Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα
  3. Διαχωρίζουν τους Κανόνες Δεοντολογίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οριοθέτηση των Εννοιών της Βιοηθικής

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ευθανασία

 (Τσούνη Βασιλική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Παρένθετη Μητρότητα

 (Τσούνη Βασιλική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δικαιώματα των Ζώων

 (Τσούνη Βασιλική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ηθική – Επιστήμη - Τεχνολογία

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Βιοηθική και Βιοτεχνολογία

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εφαρμοσμένη Ηθική Φιλοσοφία

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Δικαιώματα και Παρένθετη Μητρότητα

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Αφετηρία Ηθικής Φιλοσοφίας

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ιατρική Ηθική

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Περιβαλλοντική Ηθική

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 (Σακελλαράκη Καλομοίρα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Ηθική και Δεοντολογία

 (Τσουμάνη Αικατερίνη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Δεοντολογική Ευθύνη

 (Τσουμάνη Αικατερίνη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ευγονική

 (Τσούνη Βασιλική)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

  

Δρ. Σακελλαράκη Καλομοίρα

Η Καλομοίρα Κ. Σακελλαράκη είναι Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας του Διατμηματικού και Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Δικαιώματα και Παρένθετη Μητρότητα». Είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ηθική Φιλοσοφία του Διατμηματικού και Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος της διδακτορικής της έρευνας είναι να διαφωτίσει τις πτυχές και τα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα από την παρουσία της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας υπό το πρίσμα διαφόρων θεωριών δικαιωμάτων και να τονίσει την ουσιαστική συμβολή της επιστήμης στην προσπάθεια άτεκνων ζευγαριών να τεκνοποιήσουν μέσω της μεθόδου αυτής, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ιδιωτική αυτονομία της γυναίκας, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως μέσο αλλά ως σκοπός για την επίτευξη του δικαιώματος της αναπαραγωγής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά φιλοσοφίας και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια. Είναιμέλοςτου International Forum of Teachers.

kalsakellaraki@gmail.com

 

Δρ. ΤσούνηΒασιλική

Η Δρ. Τσούνη Βασιλική  είναι  Φιλόλογος και εργάζεται  στη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολόγου(ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακού στην Φιλοσοφία (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακού «Σπουδές στην εκπαίδευση» (ΕΑΠ), και Διδακτορικού στην Περιβαλλοντική Ηθική (ΕΚΠΑ). Είναι πιστοποιημένη στην χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Β2, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης), επιμορφώτρια ενηλίκων  και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και έχει εκπονήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

vtsouni@yahoo.gr

 

Τσουμάνη Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Τσουμάνη έχει τελειώσει το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου με ειδίκευση στα οικονομικά της αγοράς ακινήτων. Είναι κάτοχος παιδαγωγικής επάρκειας του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας του προγράμματος ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.  Έχει παρακολουθήσει τα ετήσια  εξ’αποστάσεως και δια ζώσης προγράμματα στην «Παιδοψυχολογία – Παιδιατρική»  και «Συμβουλευτική, στο Coaching  και στο Mentoring» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προγράμματα επικαιροποίησης γνώσεων Κοινωνιολογίας, Οικογενειακό Δίκαιο για κοινωνικούς επιστήμονες, Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Μάρκετιν, Μάνατζμεντ καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό σεμιναρίων που αφορούν στη συμβουλευτική, στην εκπαιδευτική διαδικασία και αξιολόγηση μαθητών. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, Ιταλικά και πολύ καλά Γαλλικά, Ισπανικά ενώ είναι κάτοχος πιστοποίησης στην πληροφορική. Εργάζεται ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΕΚ.  Είναι μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ), της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και του συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας (HCCMA). Είναι μέλος της επιτροπής κριτών εργασιών συνεδρίων της ΕΕΠΕΚ, έχει δημοσιευμένα άρθρα και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια ως εισηγήτρια,  καθώς επίσης και στη συλλογική έκδοση, του ΕΑΠ «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εκπαίδευση. Προσεγγίσεις,Εφαρμογές, Μελέτες Περίπτωσης» με θέμα: «Η σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση».

ktsoumani@yahoo.gr

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος: 

Δρ Καλομοίρα Σακελλαράκη  (kalsakellaraki@gmail.com)

[]