Θέματα Ιατρικής στην Εκπαίδευση: Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία

Θέματα Ιατρικής στην Εκπαίδευση: Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία

Κατηγορία : Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αγωγή Υγείας - Περιβαλλοντικά Θέματα


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ, Ζωή Μπιτσώρη, Δρ. Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Δρ. Κωνσταντίνα Νίκου, Ελευθερία Παππά, Θεόδωρος Λευθερούδης, Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Θέματα Ιατρικής στην Εκπαίδευση: Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία», διάρκειας 400 ωρών και 16 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, όπως αυτά της Επιδημιολογίας, των Πρώτων Βοηθειών, της Υγιεινής, της Πρόληψης, και της Εργονομίας.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με θέματα υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Ορίζουν τη σημασία των εννοιών
  2. Γνωρίζουν κανόνες υγιεινής
  3. Αναγνωρίζουν περιπτώσεις που χρήζουν παρέμβαση

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Εφαρμόσουν σωστές τεχνικές σώματος
  2. Παρέχουν πρώτες βοήθειες
  3. Συμβάλλει στην πρόληψη των ψυχοδραστικών ουσιών

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής
  2. Υιοθετήσουν μία στάση υπευθυνότητας σχετικά με τον εμβολιασμό
  3. Σεβαστούν και να προστατέψουν τις ευπαθείς ομάδες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

1.1 Η Ιστορία και το πλαίσιο της επιδημιολογίας

● Εισαγωγή
● Ορισμός
● Τα θεμέλια της επιδημιολογίας
● Ιστορική Βάση της Επιδημιολογίας
● Πρόσφατες εφαρμογές της επιδημιολογίας
● Συμπεράσματα

1.2 Πρακτικές εφαρμογές της Επιδημιολογίας

● Εφαρμογές για την Εκτίμηση της Κατάστασης Υγείας των Πληθυσμών και την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
● Εφαρμογές σχετιζόμενες με την αιτιολογία της νόσου

1.3 Μέτρα Νοσηρότητας και Θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται στην Επιδημιολογία

● Ορισμοί της Αρίθμησης, της Αναλογίας, του Πηλίκου και του Δείκτη
● Ο κίνδυνος του δείκτη
● Η διασύνδεση μεταξύ επιπολασμού και επίπτωσης
● Οι εφαρμογές των δεδομένων επίπτωσης
● Δείκτες

1.4 Περιγραφική επιδημιολογία: Άτομο, Τόπος, Χρόνος

● Εισαγωγή
● Τα χαρακτηριστικά των ατόμων
● Τα χαρακτηριστικά του τόπου
● Τα χαρακτηριστικά του χρόνου

(ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2.1. Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες (ορισμός-σκοπός-χαρακτηριστικά ατόμων που παρέχουν Πρώτες Βοήθειες)

2.2. Οργανώνοντας το σωστό φαρμακείο στο χώρο του σχολείου

2.3. Παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες

● Απώλεια αισθήσεων
● Πυρετικοί Σπασμοί
● Δήγματα εντόμων και ζώων
● Επιληψία
● Δηλητηριάσεις
● Αντιμετωπίζοντας την εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία
● Ρινορραγία

2.4. Παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες

● Πνιγμός-Πνιγμονή. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και χειρισμός Heimlich
● Εγκαύματα Βαθμοί εγκαυμάτων και τρόποι διάκρισής τους
● Σακχαρώδης Διαβήτης
● Κακώσεις σκελετού (Διάστρεμμα – Εξάρθρημα ή εξάρθρωση – Κάταγμα –Κατανόηση των τρόπων αντιμετώπισης των ειδικών περιπτώσεων κακώσεων σκελετού – Κάταγμα Πυέλου - Κάταγμα κρανίου – συμπτώματα και αντιμετώπιση.
● Θερμοπληξία
● Ηλεκτροπληξία

2.5. Νομοθεσία σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών

(ΖΩΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΝΔΗΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

3.1. Τεχνικές πλυσίματος χεριών

3.2. Τεχνικές χρήσης αντισηπτικού διαλύματος

3.3. Καθαρισμός επιφανειών

3.4. Αναπνευστική υγιεινή

(ΑΣΠΑΣΙΑ–ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΑΚΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΣΤΗΝ ΦΑΡΕΤΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

4.1. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί

4.2. Εμβολιασμός για την εποχική γρίπη

4.3. Εμβόλια ταξιδιωτών

4.4. Εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ & ΑΣΠΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΑΚΑΚΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5.1. Εξαρτητικές συμπεριφορές

● Εξαρτητικές Συμπεριφορές / Θεωρητικό πλαίσιο – Αιτιολογία
● Επιδημιολογικά στοιχεία / Κατάσταση στον κόσμο και την Ελλάδα

5.2. Ζητήματα πρόληψης

● Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών στο σχολείο
● Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΠΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΩ»

6.1. Χρήση του σώματος και ενεργή μάθηση», «Σχολική τσάντα-χρήση και διαχείριση»

● Η σωστή χρήση του σώματος και η αλληλοεπίδρασή της στη μάθηση. Σωστή στάση του σώματος και μυοσκελετικές παθήσεις στο σχολείο
● Το κάθισμα στο σχολείο στη σημερινή εποχή. Η ανατομία του καθίσματος από την Αθλητιατρική πλευρά. Οι επιβαρύνσεις του καθίσματος. Δυναμικό κάθισμα. Πλεονεκτήματα του δυναμικού καθίσματος. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του παραδοσιακού πολύωρου καθίσματος
● Ενεργή μάθηση και κινούμενο κάθισμα. Μαθαίνω με την κίνηση του σώματος. Παραδείγματα και προτάσεις για καλύτερη οργάνωση ενεργής μάθησης. Η τάξη της κινητικής έννοιας και της χαράς. Οι αρχές ενός δυναμικού καθίσματος
● Ασκησιολόγιο δραστηριοποίησης-ενδυνάμωσης σώματος (αυχένα κτλ) στη διάρκεια του μαθήματος
● Ειδικό ασκησιολόγιο για τις μυοσκελετικές παθήσεις στην καρέκλα του σχολείου

6.2. Η βαριά σχολική τσάντα. Σωστή χρήση και διαχείριση

● Σχετικά με το βάρος της τσάντας, επιπτώσεις, κριτήρια αγορά σάκας, εκπαίδευση ανύψωσης βάρους, κατάλληλο θρανίο, ασκήσεις στην καρέκλα.
● Τσάντα/ΚΤΕΟ.
● Πρόταση μεταφοράς σχολικής τσάντας με φωτογραφίες και σκίτσα για την εκπαίδευσή τους
● Εκμάθηση σωστής χρήσης και ελέγχου κατάλληλης τσάντας των μαθητών
● Μικρό τεστ φυσικής κατάστασης για την τσάντα «Schoolbag fitnesstest»

6.3. Αλληλοεκμάθηση Πρώτων Βοηθειών» Αξιολόγηση-φύλλα κριτηρίων
1ο μέρος

● Περιγραφή πρότζεκτ Πρώτων Βοηθειών
● Ενημέρωση σχετικά με την αλληλοεκμάθηση πρώτων βοηθειών
● Πρακτικό μέρος Πρώτων Βοηθειών. Πού, πότε, πόσο, πώς, γιατί
● Ειδικότητες: Εικαστικά, Θεατρολόγος, Πληροφορική, Μουσική, Αγγλικών, Γερμανικών, Δάσκαλος τάξης
● Πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση

2ο μέρος

● Μαθήματα σε word (σχεδιασμός-υλοποίηση)
● Βίντεο: βλέπω και εκτελώ. Εκπαιδευτική τηλεόραση
● Φύλλα κριτηρίων (σχηματισμός)
● Αξιολόγηση. Εργασίες. Θεατρικά

(ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ

7.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Εθισμός στο Διαδίκτυο» - Είδη Διαδικτυακού Εθισμού

7.2. Οι χρήστες του Διαδικτύου: Ερευνητικά δεδομένα

● Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα
● Οι χρήστες του Διαδικτύου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο

7.3. Ομάδες πιο επιρρεπείς στον εθισμό στο Διαδίκτυο

7.4. Σημάδια εθισμού στο Διαδίκτυο

7.5. Αίτια εθισμού στο Διαδίκτυο

7.6. Διάγνωση του εθισμού στο Διαδίκτυο

7.7. Εργαλεία για τη μέτρηση του εθισμού στο Διαδίκτυο

● Εργαλείο μέτρησης του εθισμού στο Διαδίκτυο για τους Έλληνες εφήβους

7.8. Τρόποι αντιμετώπισης του εθισμού στο Διαδίκτυο

● Προσεγγίσεις
● Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
● Φορείς αντιμετώπισης του εθισμού στο Διαδίκτυο
● Ο ρόλος των γονέων
● Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
● Ο ρόλος των ειδικών

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Μπατσή Άννα

Απόφοιτη Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας. Είναι εκπαιδευτικός στο Δ.Ι.Ε.Κ ειδικότητας Νοσηλευτικής. Κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας/ΕΛΚΕ. Διαθέτει πιστοποίηση στην “Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση” από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια στην “Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών” από τον ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ  πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα την “Παιδοψυχολογία” το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Διαθέτει εξειδίκευση στη Σχολική Νοσηλευτική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Mail: batsianna@gmail.com

 

Ζωή Μπιτσώρη

Η κα Ζωή Μπιτσώρη είναι Πτυχιούχος της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας του τμήματος  Νοσηλευτικής Αθηνών, καθώς και   κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Επίσης κατέχει πιστοποιητικό ως Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - ISO: 9001:2008. Από το 2008 είναι κάτοχος πτυχίου Advanced Trauma Life Support (ATLS) και από το  2010 είναι Εκπαιδεύτρια BLS/AED πιστοποιημένη από το  ERC. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού επιμόρφωσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στις Πρώτες Βοήθειες από το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ. Έχει 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 συνέδρια με βραβεία και επαίνους για το συγγραφικό της έργο. Έχει οργανώσει και συντονίσει σεμινάρια και κλινικά φροντιστήρια σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Έχει πολυετή εμπειρία στις ΜΕΘ, και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων

Mail: mzeta4481@yahoo.gr

 

 Κωνσταντίνα Νίκου Η Κωνσταντίνα Νίκου εργάζεται ως νοσοκομειακή φαρμακοποιός στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» από τον Μάρτιο του 2003. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι ενεργό μέλος σε Πανευρωπαϊκές και Πανελλήνιες ενώσεις Φαρμακοποιών καθώς και του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων. Είναι υπεύθυνη φαρμακοποιός για την διαχείριση φαρμάκων και Υπεύθυνη Ποιότητας στο ISO 9001 από το 2010 έως σήμερα. Είναι επίσης μέλος της ΟΕΚΟΧΑ. Έχει διατελέσει επιστημονική επιτροπή σε αρκετά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πληθώρα επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Έχει πάρει υποτροφίες του ΙΚΥ, του ΥΠΕΠΘ (πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την εκπόνηση της διδακτορικής και μεταπτυχιακής της διατριβής, καθώς και για μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό (προγράμματα ERASMUS) και στο εσωτερικό (κοινωφελές ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης). Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και διδάσκει σε Δημόσια ΙΕΚ από το 2013 ως σήμερα (2000 ώρες). Έχει διατελέσει υπεύθυνη της επιστημονικής ομάδας για την διαμόρφωση προτάσεων για τα νέα προγράμματα σπουδών ΔΙΕΚ της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου του τομέα Υγείας και Πρόνοιας και συμμετείχε και στην συντακτική ομάδα. Επίσης έχει συμμετάσχει στην επιστημονική ομάδα σύνταξης των Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ".   Mail: dinanikou@gmail.com

 

Ασπασία - Αθηνά Βολακάκη

H Βολακάκη Ασπασία-Αθηνά εργάζεται ως νοσοκομειακός φαρμακοποιός στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης από τον Ιούνιο του 2017. Είναι συντονίστρια της Επιτροπής φαρμάκων, της Ο.Ε.Κ.Ο.Χ.Α και μέλος των επιτροπών φαρμακοεπαγρύπνησης νοσοκομειακών λοιμώξεων και θεραπευτικών πρωτόκολλων στο νοσοκομείο που εργάζεται. Κατά τα έτη 2015-2017 ήταν μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρος της «Επιτροπής Ραδιοφαρμάκων». Εργάστηκε ως επικουρική φαρμακοποιός στο Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», μεταξύ 2011-2012, αλλά και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος κατά τα έτη 2014-2015. Από το 2013 μέχρι το 2017 υποστήριξε οικειοθελώς το αλληλέγγυο φαρμακείο Πειραιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο της Μεσσήνης της Ιταλίας και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α. Μέρος της διατριβής της για τη μελέτη του κατασταλτικού γονιδίου p21 / waf1 στον καρκίνο διεξήχθη στο τμήμα γενετικής και αναπτυξιακής βιολογίας του Ινστιτούτου Marie Curie στο Παρίσι. Από το 2015 διδάσκει στα ΔΙΕΚ και από το 2018 είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. 

Mail: aspasiathina@gmail.com

 

Ελευθερία Παππά

Η Ελευθερία Παππά είναι Κοινωνική Λειτουργός και τα τελευταία 17 χρόνια εργάζεται στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και συγκεκριμένα στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα. Η εμπειρία της στο χώρο των εξαρτήσεων είναι μεγάλη και συνοδεύεται τόσο από βιωματική εμπειρία όσο και από θεωρητική εξειδίκευση με την παρακολούθηση πολλών εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εξαρτήσεις. Έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ενδιαφέροντά της κινούνται γύρω από το κομμάτι της πρόληψης της εκδήλωσης εξαρτητικών συμπεριφορών, καθώς ως εργαζόμενη για πολλά χρόνια στο χώρο της θεραπείας κατανοεί απόλυτα το ρόλο που έχει η πρόληψη στο πρόβλημα της χρήσης ουσιών ή της εμφάνισης άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών στις νεαρές ηλικίες.

Mail: pappael@yahoo.gr

 

Θεόδωρος Λευθερούδης

Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με διετείς σπουδές αθλητιατρικής και παιδαγωγικών επιστημών του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, συγγραφέας 4 βιβλίων και ενός εγχειριδίου ποδοσφαίρου. Επιμορφωτής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Δημοσίευσε το 2ο βιβλίο του (448 σελίδες) με θέμα: «Ημερήσια μαθήματα Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο». Το βιβλίο διακρίθηκε από επιστημονική επάρκεια και αρτιότητα, διότι εντάχτηκε στο πρόγραμμα διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο ΣΕΦΑΑ Σερρών. Οι Γενικές συνελεύσεις του τμήματος 170/28-02-2005 και 181/08-02-2006 αποφάσισαν την έγκριση διανομής στους φοιτητές για τρία ακαδημαϊκά έτη και χαρακτήρισαν το παραπάνω βιβλίο ως διδακτικό, διότι πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Β3/1402/84. Με την ιδιότητα του επιμορφωτή έχει κάνει εισηγήσεις (θεωρία και υποδειγματικές διδασκαλίες)  διάρκειας 150 ωρών. Η συνολική αναγνωρίσιμη υπηρεσία στην εκπαίδευση είναι  29 έτη. Υπό τη μορφή των σχεδίων εργασίας δούλεψε και επιμόρφωσε νεοδιόριστους καθηγητές φυσικής αγωγής και δασκάλους, την πρόληψη των πόνων της μέσης σε σχέση με τη σχολική σάκα, στα σχολεία (Δημοτικά και Γυμνάσια): της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κατερίνης, Έδεσσας, Κιλκίς και Σερρών με την επίβλεψη  και συνεργασία επτά Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Συμβούλων δασκάλων.

Mail: lefthero60@gmail.com

 

Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου

Η Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΠΕ05). Είναι επίσης πτυχιούχος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΠΕ40) από το ΕΑΠ και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων, δύο από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Οργάνωση – Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας και ενός από το ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι κάτοχος του Ετήσιου Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.Σ.Υ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα του ΠΕΚ Πατρών και του ΙΔΕΚΕ. και ως 407/80 στις «Πρακτικές Ασκήσεις στο Σχολείο» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, συνεργάζεται με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πατρών ως επιστημονικός συνεργάτης. Κατά την περίοδο 2015-2018 ήταν διευθύντρια του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δυτικής Αχαΐας ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Mail : alexadiama@gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Μπατσή Άννα - συντονίστρια (batsianna@gmail.com)

Image by Alexa from Pixabay  ]