Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση και Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας

Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση και Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας

Κατηγορία : Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, Οικονομίας & Διοίκησης


Διάστημα : 12 εβδομάδες, (325 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Δρ Οδυσσέας Κοψιδάς, Κασάπη Σοφία, Λαμπρόπουλος Γιάννης, Ράικος Γεώργιος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση και Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση και Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας», διάρκειας 325 ωρών και 12  εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών της Σχολικής Μονάδας και κατ’ επέκταση των Οικονομικών.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναιη παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση καθώς και τα Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας. Μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν σ’ ένα ευρύ φάσμα οικονομικών εννοιών και της διοίκησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του οικονομικού οφέλους που προσφέρει η εκπαίδευση, αλλά και το πραγματικό κόστος της εκπαίδευσης και ποιες εναλλακτικές προσφέρονται για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εκπαιδευόμενοι θα  έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις απόψεις τους με τους επιμορφωτές του προγράμματος καθώς και άλλους εκπαιδευόμενους μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Προσεγγίζουν εννοιολογικά τους όρους που μελετώνται ανά εκπαιδευτική ενότητα.
  2. Γνωρίζουν την αξία του αγαθού.
  3. Γνωρίζουν τη σχέση ζήτησης – προσφοράς
  4. Γνωρίζουν τη σχέση παραγωγικότητας, ανθρώπινου κεφαλαίου, υψηλότερου εισοδήματος

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Βρουν την απόδοση της εκπαίδευσης
  2. Υπολογίσουν το άμεσο – έμμεσο κόστος της εκπαίδευσης
  3. Διαλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Συζητούν για τα οικονομικά
  2. Αναλύουν για τα οικονομικά της εκπαίδευσης
  3. Διεκδικούν το όφελος της επένδυσης τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες στην Εκπαίδευση και Οικονομικά της Σχολικής Μονάδας – ΕΕΠΕΚ
(Κοψίδας Οδυσσέας)

1.1 Εισαγωγή στην Οικονομικής Επιστήμη
1.2 Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς
1.3 Η Ισορροπία στην Αγορά Προϊόντων
1.4. Οικονομικά της Εκπαίδευσης και η Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οικονομική ανάπτυξη
(Κασάπη Σοφία)

2.1 Η Εκπαίδευση ως παρεχόμενο αγαθό
2.2 Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη: ο ρόλος της εκπαίδευσης
2.3 Το κόστος της υπερεπένδυσης στην εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ορισμός και σημασία του management
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

3.1 Ορισμός και σημασία του management
3.2 Λειτουργίες Management

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ορισμός και σημασία του management
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

4.1 Ο Ρόλος του manager στη διοίκηση
4.2 Σύγχρονες τεχνικές management

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Coaching και συμβουλευτική
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

5.1 Η βελτίωση της απόδοσης
5.2 Η διαχείριση του στρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Coaching και συμβουλευτική
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

6.1 Η διαχείριση κρίσεων
6.2 Η διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών
6.3 Τεχνική διαπραγματεύσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Γιατί Startups – Γιατί καινοτομία; Αλλαγή εποχής
(Ράικος Γεώργιος)

7.1 Ι Ιστορία των Startups
7.2 Καινοτομία και Startups – Ο άρρηκτος δεσμός
7.3 Ο ρόλος των VC και των Angel Funds
7.4 Ναι, υπάρχουν και «ρηχά νερά» - παραδείγματα
7.5 Για ποιους είναι τα Startups

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η Καινοτομία ως μοχλός οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
(Ράικος Γεώργιος)

8.1 Κάθε τεχνολογία γεννιέται από τα Startups
8.2 Η καινοτομία είναι μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις
8.3 Τα Startups ως ευκαιρίες για reskilling & upskilling
8.4 Η Καινοτομία είναι μονόδρομος για κάθε οικονομία (τοπική / εθνική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Λογιστική
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

9.1 Εισαγωγή στον Χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό
9.2 Το οικονομικό περιβάλλον της Λογιστικής
9.3 Έννοια της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής πληροφορίας
9.4 Η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Ηθική στον κλάδο της Λογιστικής

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Φορολογία
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

10.1 Εισαγωγή στην φορολογία Εισοδήματος
10.2 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
10.3 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
10.4 Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων των σχολικών επιτροπών και των σχολικών εφορειών μειονοτικών σχολείων
10.5 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Μάρκετινγκ
(Λαμπρόπουλος Γιάννης)

11.1 Ο Ρόλος του μάρκετινγκ στην σύγχρονη οικονομία
11.2 Τι είναι μάρκετινγκ
11.2 Μάρκετινγκ υπηρεσιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ποσοτική Ανάλυση
(Κασπάπη Σοφία)

12.1 Εισαγωγή στην στατιστική ανάλυση
12.2 Εισαγωγή στην οικονομετρία
12.2 Υπολογιστικά πακέτα

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 Κασάπη Α. Σοφία

Εκπαιδευτικός- Οικονομολόγος/ Αναπτυξιολόγος, Οικονομικά της εκπαίδευσης, Αξιολογητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικός επί διδακτικών μεθόδων.

(skassapi@upatras.gr)

Κοψίδας Οδυσσέας

Ο Δρ. Οδυσσέας Κοψιδάς είναι Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων στο AegeanCollege. Εργάζεται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Είναι πτυχιούχος Νομικής, Οικονομικής Επιστήμης και Τεχνολόγος Μηχανικός Πολιτικών Έργων Υποδομής. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων’ με κατεύθυνση ‘Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος’ που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Δίκαιο και Οικονομία’ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η πρώτη διδακτορική του διατριβή στη θεματική περιοχή της Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η δεύτερη διδακτορική του διατριβή στη θεματική περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και των Χρηματοοικονομικών εκπονήθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι παιδαγωγικές του σπουδές πραγματοποιήθηκαν στα Ετήσια Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς επίσης και εισηγητής στο Λ.Α.Ε.Κ. Έχει διδάξει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων. Έχει επιβλέψει διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών σε διάφορα προγράμματα. Ως Τεχνολόγος Μηχανικός Πολιτικών Έργων Υποδομής συμμετείχε στις εργασίες αναστήλωσης του Καθεδρικού Ναού Αθηνών. Η ερευνητική του δραστηριότητα και η συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα έχει ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση πολλών επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Στις 06-11-2015 βραβεύτηκεμετοτρίτοβραβείοκαλύτερηςανακοίνωσηςμετίτλο: ‘Contribution to Historic Monuments Preservation by Investigating the Willingness to Participate within a Target Population with Low Opportunity Cost’.

(odykopsi@yahoo.gr)

Λαμπρόπουλος Χ. Ιωάννης

Ο Δρ. Γιάννης Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας και από το 2011 διαμένει στην Λάρισα. Έχει σπουδάσει Λογιστική, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει λάβει την Παιδαγωγική Επάρκεια από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς και το μεταπτυχιακό Τραπεζική & Χρηματοοικονομική από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Διδάκτωρ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεως του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Διδάκτωρ του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην παρούσα φάση είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Είναι Διευθυντικό Στέλεχος σε Επιχείρηση καθώς και ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην Β/θμια, μετα – Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι εισηγητής προγραμμάτων ΛΑΕΚ με πιστοποιημένη επάρκεια ως εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επίσης, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, αρθρογράφος και είχε την επιμέλεια τριών e - Books. Ασχολείται με την έρευνα και συμμετέχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια.

(i.ch.lampropoulos@gmail.com)

Ράικος Ε. Γεώργιος

Έχει εργαστεί ως στέλεχος σε διεθνείς οργανισμούς όπως η IBM, η British Airways, η ABN AMRO Bank, ο ISACA, κ.α. Η εμπειρία του εκτείνεται σε διάφορους τομείς όπως Business Process Reengineering και Project Management αλλά και Compliance και Information Security. Μετά τη συστεμική κρίση του 2010, υποστήριξε ενεργά τεχνολογικές  θερμοκοιτίδες, ίδρυσε ο ίδιος εταιρείες σε οριζόντιους οικονομικούς τομείς και δημιούργησε καινοτόμα projects. Παρακολούθησε αρκετές εκατοντάδες διεθνή συνέδρια όπου αντάλλαξε ιδέες και απόψεις με ομιλητές από όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει επανέλθει στον επιχειρηματικό χώρο και στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας, έχοντας ένα πλούσιο απόθεμα εμπειριών και συνεργατών.

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος: 

Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος  (i.ch.lampropoulos@gmail.com)

(raikosgeorge@gmail.com)

Image by Gerd Altmann from Pixabay ]