Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

Κατηγορία : Πληροφορική, Ρομποτική, ΤΠΕ, STEM, Διαδίκτυο


Διάστημα : 19 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Χρήστος Λάλος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce», διάρκειας 500 ωρών και 19 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους  (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Δικτυα και ΗΥ

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αναλυθεί η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Οριοθετήσουν τις αρχές σχεδίασης eshop
  2. Ορίσουν τις ιστοσελίδες e-commerce
  3. Αναλυθούν οι τρόποι σχεδίασης και ανάλυσης ενός e-commerce shop

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίσουν τις ιστοσελίδες e-commerce
  2. Ορίσουν τις διαδικτυακές εφαρμογές e-commerce
  3. Ορίσουν την έννοια των τρόπων σχεδίασης e-commerce

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Γνωρίζουν τις γλώσσες κατασκευής ιστοσελίδων e-commerce
  2. Διαχωρίζουν τις μεθοδολογίες σχεδίασης e-commerce
  3. Διαχωρίζουν τις εφαρμογές e-commerce

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαχείριση χρόνου

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη ηλεκτρονικού εμπορίου

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οφέλη του εμπορίου στο internet

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ηλεκτρονικά καταστήματα στο internet

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων (e-shop) 1

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων (e-shop) 2

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9:  Εικόνα και βίντεο

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Επεξεργασία εικόνας

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Επεξεργασία βίντεο

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ηλεκτρονικό εμπόριο και το internet (e-shop)

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Search engine optimization και e-shop

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) και ασφάλεια στην εργασία

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Πρωτοκόλλα υγείας και προστασίας από Covid-19

 (Λάλος Χρήστος)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Χρήστος Λάλος

Ο Χρήστος Λάλος είναι Πληροφορικός και Οικονομολόγος. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα της Δια βίου Εκπαίδευσης πάνω στα Πληροφορικά Συστήματα, κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία, κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Ψηφιακά Συστήματα (ΠΑ.ΠΕΙ)  και ΜΒΑ  Διοίκηση  Επιχειρήσεων (Nicosia), απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ και εκπαιδευτής Ενηλίκων. Από το 2005 έως και σήμερα, εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες και δημόσιους φορείς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά φιλοσοφίας και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια.

xristoslalos@gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Χρήστος Λάλος (xristoslalos@gmail.com)

[ Photo by cottonbro studio @ pexels.com ]