Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (425 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Καλομοίρης Τηλέμαχος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία», διάρκειας 425 ωρώνκαι  16  εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο.

 Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι εμβάθυνση και ανάλυση της Νεότερης Ελληνική Ιστορίας και συγκεκριμένα της περιόδου από την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα (1828) μέχρι την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1940).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.
  2. Να εμβαθύνουν και να αναλύσουν τις διπλωματικές σχέσεις του Ελληνικού Κράτους από την αναγνώρισή του ως ανεξάρτητου βασιλείου (1830) μέχρι τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
  3. Να γνωρίσουν τα πολιτικά, στρατιωτικά και άλλα πρόσωπα Ελλήνων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Να κατανοήσουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ του ιστορικού γεγονότος και των συνθηκών και δυνάμεων που το προκαλούν.
  2. Να μπορούν να ερμηνεύουν τα ιστορικά γεγονότα αναζητώντας πάντοτε τα γενεσιουργά αίτια τους.
  3. Να μπορούν να αντιληφθούν και αξιολογήσουν τον ρόλο των ιστορικών προσώπων στην εξέλιξη και διαμόρφωση της Ιστορίας.

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
  2. Να αναζητούν πάντοτε τους παράγοντες που οδήγησαν σε ένα οποιοδήποτε ιστορικό αποτέλεσμα.
  3. Να στέκονται κριτικά σε επιφανειακές, μονόπλευρες, ιδεολογικά κατευθυνόμενες και αντιεπιστημονικές ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η επίδραση του Καποδίστρια στο Ελληνικό Ζήτημα- Η κάθοδος στην Ελλάδα

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το έργο του Καποδίστρια στην Ελλάδα

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι αντιδράσεις-Ο εμφύλιος πόλεμος-Η δολοφονία του κυβερνήτη

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η άφιξη του Όθωνα-Η περίοδος της Αντιβασιλείας

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ενηλικίωση του Όθωνα- Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η Επανάσταση του 1843 και η παραχώρηση του πρώτου συντάγματος

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ψήφιση συντάγματος- Η Μεγάλη Ιδέα- Τα Παρκερικά

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Το επεισόδιο Μουσούρου- Θάνατος Κωλέττη- Οι επόμενες κυβερνήσεις

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Η υπόθεση Πατσίφικο- Ο ναυτικός αποκλεισμός- Πολιτικές εξελίξεις

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ο Κριμαϊκός Πόλεμος και η Ελλάδα- Η κατάληψη του Πειραιά- Η παρακμή των ξενικών κομμάτων

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Η πορεία προς την έξωση του Όθωνα

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Η άφιξη του Γεωργίου Α΄- Η ψήφιση του συντάγματος- Πολιτικές ζυμώσεις

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Οι κυβερνήσεις του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα- Τα νέα πολιτικά κόμματα

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο «ατυχής» Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897- Οι συνέπειες του- Η Επανάσταση στο Γουδί- Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

 (Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ο Διχασμός- Οι πολιτικές εξελίξεις μέχρι το 1940

(Καλομοίρης Τηλέμαχος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΚΟΥΙΖ (ερωτήσεις κλειστού τύπου)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Καλομοίρης Τηλέμαχος

Ο Καλομοίρης Τηλέμαχος έχει σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια. Εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας βιβλίων για τη νεότερη ελληνική ιστορία. Διεξαγάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Δ.Π.Θ.). Έχει πολυετή εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως εκπαιδευτής. (tilemachoskalomoiris@gmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Καλομοίρης Τηλέμαχος  (tilemachoskalomoiris@gmail.com)

[ Photo by jimmy teoh @ pexels.com ]