Σεμινάρια

Τρέχοντα Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας

Για να μπορέσετε να δείτε τα Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας στο λογαριασμό σας για να τα επιλέξετε, θα πρέπει να είστε πλήρες μέλος (δηλαδή να έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας για να γίνετε μέλος της ΕΕΠΕΚ)

Τρέχοντα Κανονικά σεμινάρια


Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας

Κωδ. Τίτλος Ημ. Έναρξης (Θέσεις) Ημέρες και ώρες διεξαγωγής Συνολική διάρκεια Τόπος υλοποίησης Υποβολή αίτησης
6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 29/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/04/2019
Έληξε
5 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 15/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/04/2019
Έληξε
4 Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 01/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/03/2019
Έληξε
3 Γλωσσική διδασκαλία και διαπολιτισμική επικοινωνία: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε τάξεις με μαθητές μεταναστευτικού / προσφυγικού προφίλ 18/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/03/2019
Έληξε
2 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 17/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/12/2018
Έληξε
1 Θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτών ΣΔΕ 03/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως - 250ω. Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 250ω. Εκπαιδευτών ΣΔΕ) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/11/2018
Έληξε

Κανονικά σεμινάρια

Κωδ. Τίτλος Ημ. Έναρξης (Θέσεις) Ημέρες και ώρες διεξαγωγής Συνολική διάρκεια Τόπος υλοποίησης Υποβολή αίτησης
67 Γεωπληροφορική & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εκμάθηση και χρήση του λογισμικού Γ.Σ.Π. ανοικτού κώδικα Q-GIS για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Χάρτη 06/05/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 28/04/2019
Έληξε
66 Ενταξιακές προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες 22/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2019
Έληξε
65 Αφηγούμαι Ψηφιακά 08/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 31/03/2019
Έληξε
64 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 25/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/03/2019
Έληξε
63 Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους 11/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/03/2019
Έληξε
62 Συμπεριφορές που προάγουν την υγεία με έμφαση στη διατροφική συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση των μαθητών 04/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/02/2019
Έληξε
61 Σχολική Βία – Παιδική Επιθετικότητα 25/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/02/2019
Έληξε
60 Αφηγηματολογία και Δημιουργική Γραφή 18/02/2019
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/02/2019
Έληξε
59 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές 11/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/02/2019
Έληξε
58 Δημιουργία Διδακτικών Σεναρίων με την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 04/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/01/2019
Έληξε
57 Η Συστημική Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση 28/01/2019
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/01/2019
Έληξε
56 Σχεδιασμός σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 21/01/2019
(400)
50 (εξ αποστάσεως) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2018
Έληξε
55 Εισαγωγή στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου με το WordPress 14/01/2019
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/12/2018
Έληξε
54 Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 07/01/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/12/2018
Έληξε
53 Οικογενειακή Συμβουλευτική 10/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 02/12/2018
Έληξε
52 Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS 26/11/2018
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/11/2018
Έληξε
51 Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 12/11/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 04/11/2018
Έληξε
50 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) 04/06/2018
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Open eClass μέχρι την 27/05/2018
Έληξε
49 Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα 28/05/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/05/2018
Έληξε
48 Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία 21/05/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/05/2018
Έληξε
47 Γεωπληροφορική και εκπαιδευτικές εφαρμογές: Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και χρήση ανοικτού λογισμικού (online) 07/05/2018
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/04/2018
Έληξε
46 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 23/04/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/04/2018
Έληξε
45 Αξιολόγηση Μαθητή 30/04/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 06/04/2018
Έληξε
44 Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας στο Συνέδριο της ΕΕΠΕΚ 19/03/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 ώρες (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/03/2018
Έληξε
43 Επίκαιρα θέματα στοματικής υγείας 05/03/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/02/2018
Έληξε
42 Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους 26/02/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 ώρες (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/02/2018
Έληξε
41 6+1 Θεολογικά Αφηγήματα 19/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 ώρες (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/02/2018
Έληξε
40 Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας - Αξιοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας 12/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 02/02/2018
Έληξε
39 Από το 3D Modelling στο 3D Printing: Η περίπτωση του FreeCAD και της Python σε συνεργασία με το Cura 07/02/2018
(24)
Τετάρτη (7/2,14/2,21/2,28/2), 16.45 - 19.15 12 Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 02/02/2018
Έληξε
38 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 05/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/01/2018
Έληξε
37 Αξιολόγηση Μαθητή 29/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 19/01/2018
Έληξε
36 Οργάνωση και Αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 08/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/12/2017
Έληξε
35 Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή: ένα σημαντικό κεφάλαιο στην Αγωγή Υγείας 15/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 31/12/2017
Έληξε
34 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 20/11/2017
(170)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/11/2017
Έληξε
33 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 20/11/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/11/2017
Έληξε
32 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 08/05/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2017
Έληξε
31 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 02/05/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/03/2017
Έληξε
30 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην εκπαίδευση 05/06/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/05/2017
Έληξε
29 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 24/04/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2017
Έληξε
28 Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής-Συναισθηματικής Νοημοσύνης 07/05/2017
(25)
Κυριακή, 11:00 - 14:00 3 (δια ζώσης) Κοζάνη, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 4ου ΓΕΛ Κοζάνης μέχρι την 25/04/2017
Έληξε
27 Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας 31/03/2017
(30)
Παρασκευή 18.00-21.00 & Σάββατο 9.00-15.00 10 (δια ζώσης) Βόλος, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΣΔΕ Βόλου Χείρωνος & Επτά Πλατανίων Συγκρότημα Μουρτζούκου) μέχρι την 25/03/2017
Έληξε
26 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 27/03/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/03/2017
Έληξε
25 Πρακτικές εφαρμογές στα σχολικά εργαστήρια με τον μικροελεγκτή Arduino 16/02/2017
(24)
Πέμπτη, 16/02/2017 & Τρίτη, 21/02/2017 & Τρίτη, 28/02/2017 - Ώρες: 16:45-19:15 9 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληρ/κής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 10/02/2017
Έληξε
24 Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση (ορατή σκέψη - έντεχνος συλλογισμός) 23/02/2017
(30)
Πέμπτη, 17:00 – 20:00 3 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληρ/κής 15ου & 43ου Δ.Σ. Λάρισας, Χατζοπούλου 1, όπισθεν ΑΤΑ μέχρι την 10/02/2017
Έληξε
23 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 13/02/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2016
Έληξε
22 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 09/01/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2016
Έληξε
21 Οι δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής στην αυλή του σχολείου 14/12/2016
(100)
Τετάρτη & Παρασκευή 17:30 - 20:30 9 (δια ζώσης) Ξάνθη, Κλειστό Γυμναστήριο 10oυ Δ.Σ. Ξάνθης μέχρι την 13/12/2016
Έληξε
20 Πρόγραμμα εμψύχωσης των εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό τους ρόλο 09/12/2016
(25)
Παρασκευή 18:00 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 13:00 12 (δια ζώσης) Λάρισα, Κέντρο Στήριξης για το Παιδί & την Οικογένεια – ΝΗΜΑ, Παπακυριαζή 66 μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
19 Προγραμματιστικά εργαλεία για έξυπνες συσκευές: η περίπτωση του App Inventor 06/12/2016
(26)
Τρίτη, 17:00 - 19:30 9 (δια ζώσης) Λάρισα, 10ο Λύκειο Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
18 Wiki - μια κοινότητα μάθησης, ένα διδακτικό εργαλείο 07/12/2016
(20)
Τετάρτη, 17:30 – 20:30 6 (δια ζώσης) Λάρισα, 20ο Δ.Σ. Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
17 Οικογένεια και σχολείο 06/12/2016
(25)
Τρίτη, 17:00 - 20:00 9 (δια ζώσης) Λάρισα, 25ο Δ.Σ. Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
16 Διοίκηση Σχολικής Τάξης: Διαχείριση Επικοινωνίας, Μάθησης & Συμπεριφοράς 11/05/2016
(30)
Τετάρτη, 16:30 – 20:00 30 (δια ζώσης) Λάρισα, Αίθουσα 3ου Εσπερινoύ ΕΠΑΛ Λάρισας, Ιουστινιανού & Κομνηνών, κτίριο 5ου ΓΕΛ Λάρισας) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
15 Η καινοτόμος χρήση εργαλείων ανοικτής αρχιτεκτονικής και ανοικτού λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλατφόρμα Arduino και στους αισθητήρες χαμηλού κόστους, για εφαρμογή στα εργαστήρια των Θετικών Επιστημών & Πληροφορικής 14/05/2016
(25)
Σάββατο 14/5/2016, ώρες 09:00-15:30 8 (δια ζώσης) Λάρισα, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο- οικονομικής, ΤΕΙ Λάρισας μέχρι την 09/05/2016
Έληξε
14 Χρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων: Η περίπτωση του PBworks 29/03/2016
(20)
Τρίτη 29/3/16, ώρες 18:00 - 20:30 & Τρίτη 5/4/16, ώρες 18:00-20:30 6 (δια ζώσης) Καρδίτσα, Εργαστήριο πληροφορικής του 5ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας μέχρι την 28/03/2016
Έληξε
13 Οι σχέσεις στη σχολική κοινότητα, ως καθοριστικός παράγοντας μάθησης 01/04/2016
(20)
Παρασκευή 1/4/16, ώρες 16:30-20:30 & Σάββατο 2/4/16, ώρες 9.30-14.30 9 (δια ζώσης) Αθήνα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής, Αναγεννήσεως & Θεσπρωτίας, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 μέχρι την 27/03/2016
Έληξε
12 Τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση 18/03/2016
(100)
Εξ αποστάσεως 30 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως μέχρι την 12/03/2016
Έληξε
11 Χρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων: Η περίπτωση του PBworks 10/03/2016
(25)
Πέμπτη, 17:15 - 20:30 (10/3, 17/3) 6 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 06/03/2016
Έληξε
10 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 18/03/2016
(25)
Παρασκευή, 15:15 - 20:30 (18/3, 1/4, 15/4, 22/4) 30 (25 δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως) Αθήνα, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης μέχρι την 15/02/2016
Έληξε
9 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 19/02/2016
(25)
Παρασκευή, 15:15 - 20:30 (19/2, 26/2, 4/3, 11/3) 30 (25 δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως) Αθήνα, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης μέχρι την 15/02/2016
Έληξε
8 Οι σχέσεις στη σχολική κοινότητα, ως καθοριστικός παράγοντας μάθησης 12/02/2016
(20)
Παρασκευή, 17:30 - 20:30 & Σάββατο, 9:30 – 15:30 9 (δια ζώσης) Λάρισα, Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Μανωλάκη 11Δ μέχρι την 08/02/2016
Έληξε
7 Web 2.0 εργαλεία και διαδικτυακή μάθηση 15/02/2016
(20)
Δευτέρα, 16:00 - 20:00 30 (δια ζώσης) Βόλος, Εργαστήριο Πληροφορικής 1ου Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ (Συγκρότημα Πολυκλαδικού - Ισόγειο) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
6 Προγραμματιστικά εργαλεία για έξυπνες συσκευές: η περίπτωση του App Inventor 11/02/2016
(25)
Πέμπτη: 11/02/2016 & Πέμπτη: 18/02/2016, 17.15 - 19.45 6 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
5 Η χρήση & αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία 10/02/2016
(20)
Δευτέρα & Τετάρτη, 18.00 – 21.00 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Τρίκαλα, Εργαστήριο Πληροφορικής του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
4 Διοίκηση Σχολικής Τάξης: Διαχείριση Επικοινωνίας, Μάθησης & Συμπεριφοράς 10/02/2016
(30)
Τετάρτη, 16:30 – 20:00 30 (δια ζώσης) Λάρισα, Αίθουσα 3ου Εσπερινoύ ΕΠΑΛ Λάρισας, Ιουστινιανού & Κομνηνών, κτίριο 5ου ΓΕΛ Λάρισας) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
3 Η χρήση & αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία 01/03/2016
(40)
Τρίτη & Πέμπτη, 16.30 – 19.30 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Ιουστινιανού & Βουτσιλά, Λάρισα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
2 Αξιοποιώντας το διαδίκτυο & τις Υπηρεσίες του στην Εκπαιδευτική διαδικασία 09/02/2016
(40)
Τρίτη & Πέμπτη, 16.30 – 19.30 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Ιουστινιανού & Βουτσιλά, Λάρισα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
1 Μαθαίνω να συνεργάζομαι δημιουργικά – καινοτομώντας 01/02/2016
(35)
Εξ αποστάσεως 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως μέχρι την 25/01/2016
Έληξε
Αναλυτικό κείμενο με όρους χρήσης, πολιτική επιστροφών, πολιτική ασφάλειας, επιστροφή χρημάτων κτλ