Σεμινάρια

Τρέχοντα Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας

Για να μπορέσετε να δείτε τα Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας στο λογαριασμό σας για να τα επιλέξετε, θα πρέπει να είστε πλήρες μέλος (δηλαδή να έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας για να γίνετε μέλος της ΕΕΠΕΚ)

Τρέχοντα Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας


Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας

Κωδ. Τίτλος Ημ. Έναρξης (Θέσεις) Ημέρες και ώρες διεξαγωγής Συνολική διάρκεια Τόπος υλοποίησης Υποβολή αίτησης
185 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 3/2024) 15/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/04/2024
Έληξε
184 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 3/2024) 15/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 180 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/04/2024
Έληξε
183 Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση – ChatGPT (ΠΑΜΑΚ 3/2024) 15/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/04/2024
Έληξε
182 Mentoring, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 3/2024) 15/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/04/2024
Έληξε
181 Θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Επικοινωνίας και Σχέσεων στη Σχολική Μονάδα 01/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 31/03/2024
Έληξε
180 Διαδικτυακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση (Blog - Web 2.0 – Ιστοσελίδες –Πλατφόρμες - Ανεστραμμένη Τάξη) 25/03/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 24/03/2024
Έληξε
179 Ειδικά Θέματα Γενικής Εκπαίδευσης 18/03/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 17/03/2024
Έληξε
178 Διεπιστημονική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης 11/03/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 10/03/2024
Έληξε
177 Η Συμβουλευτική στο Σύγχρονο Ελληνικό Σχολείο 04/03/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 03/03/2024
Έληξε
176 Βελτιώνοντας το Μαθησιακό Περιβάλλον στο Σύγχρονο Σχολείο 19/02/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 18/02/2024
Έληξε
175 Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 05/02/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 04/02/2024
Έληξε
174 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2024) 26/02/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/02/2024
Έληξε
173 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 1/2024) 29/01/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 28/01/2024
Έληξε
172 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 1/2024) 22/01/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 21/01/2024
Έληξε
171 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2024) 29/01/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 28/01/2024
Έληξε
170 Σύγχρονες Προσεγγίσεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανά Ειδικότητα 29/01/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 28/01/2024
Έληξε
169 Ειδικά Θέματα Ειδικής Αγωγής - Καλές Πρακτικές 01/01/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 300 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 31/12/2023
Έληξε
168 Ψυχολογία και Διαπραγματεύσεις στην Εκπαίδευση 25/12/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 23/12/2023
Έληξε
167 Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση – Chat GPT 18/12/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 17/12/2023
Έληξε
166 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας & Αξιολόγηση με Τ.Π.Ε. 04/12/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 300 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 02/12/2023
Έληξε
165 Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 27/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 25/11/2023
Έληξε
164 Διδάσκοντας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 20/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 18/11/2023
Έληξε
163 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2023) 08/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/11/2023
Έληξε
162 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 11/2023) 08/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 160 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/11/2023
Έληξε
161 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2023) 08/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/11/2023
Έληξε
160 Mentoring, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2023) 08/11/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/11/2023
Έληξε
159 Εκπαίδευση Ενηλίκων ανά Ειδικότητα: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις 09/10/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 08/10/2023
Έληξε
158 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 9/2023) 18/09/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/09/2023
Έληξε
157 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 9/2023) 18/09/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/09/2023
Έληξε
156 Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση – ChatGPT (ΠΑΜΑΚ 9/2023) 18/09/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/09/2023
Έληξε
155 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 9/2023) 18/09/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/09/2023
Έληξε
154 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 9/2023) 18/09/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/09/2023
Έληξε
153 Τέχνη και Εκπαίδευση 24/04/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/04/2023
Έληξε
152 Εσωτερική Πολιτική Σχολικής Μονάδας 17/04/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/04/2023
Έληξε
151 Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών 10/04/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/04/2023
Έληξε
150 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 3/2023) 27/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 26/03/2023
Έληξε
149 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 3/2023) 27/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 26/03/2023
Έληξε
148 Η Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση - Το Συμπεριληπτικό Σχολείο 27/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/03/2023
Έληξε
147 Επιμόρφωση Επιμελητριών/ών για τη Διαπαιδαγώγηση και τη Φροντίδα Παιδιών 20/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 19/03/2023
Έληξε
146 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού 13/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 12/03/2023
Έληξε
145 Μαθητεία Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 06/03/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 05/03/2023
Έληξε
144 Καλλιέργεια Ενσυναίσθησης και Κριτικής Σκέψης στο Σχολείο 27/02/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/02/2023
Έληξε
143 Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση - Διαχείριση Εκπαιδευτικής Αλλαγής 20/02/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 19/02/2023
Έληξε
142 Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου - Σχολική Ψυχολογία 13/02/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 12/02/2023
Έληξε
141 Εκπαίδευση Ενηλίκων ανά Ειδικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη 30/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 29/01/2023
Έληξε
140 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 23/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2023
Έληξε
139 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 23/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2023
Έληξε
138 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 22/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 21/01/2023
Έληξε
137 Διοικητικά Έγγραφα και Νομοθεσία – Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 23/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2023
Έληξε
136 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 23/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2023
Έληξε
135 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2023) 22/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 21/01/2023
Έληξε
134 Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στα ΣΔΕ των Καταστημάτων Κράτησης 09/01/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 08/01/2023
Έληξε
133 Η Παιχνιδοποίηση Στην Εκπαίδευση 26/12/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/12/2022
Έληξε
132 Διοικητικά Έγγραφα, Νόμοι και Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση 12/12/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 11/12/2022
Έληξε
131 Μοντέλα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης - Πρακτική Εφαρμογή Μέσα Από Ερευνητικά Εργαλεία και Μελέτες Περίπτωσης 28/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/11/2022
Έληξε
130 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/11/2022
Έληξε
129 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/11/2022
Έληξε
128 Εκπαίδευση, Φύλο και Σεξουαλικότητα (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 12/11/2022
Έληξε
127 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη Διδακτική Πράξη (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 745 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 12/11/2022
Έληξε
126 Mentoring, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/11/2022
Έληξε
125 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2022) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 410 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/11/2022
Έληξε
124 Διδάσκοντας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 14/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/11/2022
Έληξε
123 Εκπαίδευση Ενηλίκων ανά Ειδικότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη 24/10/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/10/2022
Έληξε
122 Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 10/10/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/10/2022
Έληξε
121 Ειδική Αγωγή (ΠΑΜΑΚ 9/2022) 19/09/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/09/2022
Έληξε
120 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 9/2022) 19/09/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/09/2022
Έληξε
119 Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σεξουαλική Αγωγή, STEM, Συμπερίληψη, Περιβάλλον (ΠΑΜΑΚ 9/2022) 19/09/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 700 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/09/2022
Έληξε
118 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 9/2022) 19/09/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/09/2022
Έληξε
117 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 9/2022) 19/09/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 25/09/2022
Έληξε
116 Ενσωματώνοντας Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία στην Καθημερινή Διδασκαλία Όλων Των Ειδικοτήτων 02/05/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/04/2022
Έληξε
115 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις, Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αυτοεκτίμηση για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές 18/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/04/2022
Έληξε
114 Επιμόρφωση και Πιστοποίηση Επιμελητριών/ων για το Πρόγραμμα «Νταντάδες Της Γειτονιάς» και για τη Διαπαιδαγώγηση και Φροντίδα Παιδιών (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/04/2022
Έληξε
113 Τεχνικές Επικοινωνίας και Δημιουργικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Εφαρμογές και Δεξιότητες του Προφορικού Λόγου στην Εκπαιδευτική Πράξη (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 464 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/04/2022
Έληξε
112 Εκπαίδευση, Φύλο και Σεξουαλικότητα (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/04/2022
Έληξε
111 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 10/04/2022
Έληξε
110 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις, Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αυτοεκτίμηση για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 775 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/04/2022
Έληξε
109 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη Διδακτική Πράξη (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 745 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 10/04/2022
Έληξε
108 Διοικητικά Έγγραφα και Νομοθεσία – Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 10/04/2022
Έληξε
107 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 10/04/2022
Έληξε
106 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού (ΠΑΜΑΚ 4/2022) 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 07/04/2022
Έληξε
105 Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 11/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/04/2022
Έληξε
104 Γεωπληροφορική & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωχωρικές Εφαρμογές σε Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 04/04/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/04/2022
Έληξε
103 Σχολικός Εκφοβισμός και Αντιμετώπιση Του 28/03/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 550 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/03/2022
Έληξε
102 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος Του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού 14/03/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 06/03/2022
Έληξε
101 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 28/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/02/2022
Έληξε
100 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Stem και Πληροφορικής στη Διδακτική Πράξη 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 750 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
99 Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (100 εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 400 εξ αποστάσεως ασύγχρονη) Εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
98 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
97 Εκπαιδευτικό Δίκαιο – Πρακτικές Εφαρμογές στο Σχολικό Περιβάλλον (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 17/02/2022
Έληξε
96 Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σεξουαλική Αγωγή, STEM, Συμπερίληψη, Περιβάλλον (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 700 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
95 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
94 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
93 Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας στα Σύγχρονα Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα (ΠΑΜΑΚ 2/2022) 21/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 20/02/2022
Έληξε
92 Διδασκαλία και Μάθηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 14/02/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/02/2022
Έληξε
91 Εποπτεία (Mentoring), Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2022) 31/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 320 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2022
Έληξε
90 Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2022) 31/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 320 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2022
Έληξε
89 Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 31/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 800 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/01/2022
Έληξε
88 Διδασκαλία και Μάθηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Ανά Ειδικότητα 31/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/01/2022
Έληξε
87 Η Τέχνη και η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση 10/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/01/2022
Έληξε
86 Διοικητικά Έγγραφα, Νόμοι και Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση 27/12/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/12/2021
Έληξε
85 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 1/2022) 10/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 09/01/2022
Έληξε
84 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις, Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αυτοεκτίμηση για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές (ΠΑΜΑΚ 1/2022) 10/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 775 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 09/01/2022
Έληξε
83 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη Διδακτική Πράξη (ΠΑΜΑΚ 1/2022) 10/01/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 745 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 09/01/2022
Έληξε
82 Η Διδασκαλία της Ελληνικής Ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 13/12/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 12/12/2021
Έληξε
81 Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σεξουαλική Αγωγή – Stem – Συμπερίληψη – Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον 06/12/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 700 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 05/12/2021
Έληξε
80 Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 22/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/11/2021
Έληξε
79 Διοικητικά έγγραφα και νομοθεσία – Πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
78 Εκπαιδευτική αξιολόγηση, Καθοδήγηση και Mentoring (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
77 Θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
76 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
75 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Μάθηση (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 700 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
74 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού (ΠΑΜΑΚ 11/2021) 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/11/2021
Έληξε
73 Σύγχρονες Μέθοδοι Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης 15/11/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/11/2021
Έληξε
72 Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Ανά Ειδικότητα 25/10/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/10/2021
Έληξε
71 Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Πρακτικές Εφαρμογές στο Σχολικό Περιβάλλον 11/10/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/10/2021
Έληξε
70 Ειδική Αγωγή (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
69 Χρήση της Τεχνολογίας σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
68 Εποπτεία, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
67 Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
66 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
65 Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σεξουαλική Αγωγή, STEM, Συμπερίληψη, Περιβάλλον (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 700 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
64 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
63 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
62 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (ΠΑΜΑΚ 09/2021) 20/09/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 19/09/2021
Έληξε
61 H Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας στα Σύγχρονα Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα (ΠΑΜΑΚ 06/2021) 28/06/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 520 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 24/06/2021
Έληξε
60 Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τη Χρήση Τεχνολογίας (ΠΑΜΑΚ 06/2021) 07/06/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 01/06/2021
Έληξε
59 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Μαθησιακές Δυσκολίες και Αισθητηριακές Αναπηρίες 10/05/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/05/2021
Έληξε
58 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 23/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 22/04/2021
Έληξε
57 Στρατηγικές Αντιμετώπισης Των Ψυχοπαιδαγωγικών Προκλήσεων στο Χώρο της Εκπαίδευσης 19/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 11/04/2021
Έληξε
56 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Μάθηση 12/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
55 Ειδική Αγωγή (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 05/04/2021
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
54 Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 05/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 460 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
53 Εποπτεία, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 05/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
52 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 05/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
51 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 04/2021) 05/04/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/04/2021
Έληξε
50 Οριζόντιες Δεξιότητες, Επικοινωνία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 29/03/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 425 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/03/2021
Έληξε
49 Θέματα Ιατρικής στην Εκπαίδευση: Επιδημιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή, Πρόληψη, Εργονομία 22/03/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/03/2021
Έληξε
48 Γεωπληροφορική & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωχωρικές Εφαρμογές σε Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 15/03/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/03/2021
Έληξε
47 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού 08/03/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 28/02/2021
Έληξε
46 Μέθοδοι Διδασκαλίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 22/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/02/2021
Έληξε
45 Μέθοδοι Διδασκαλίας & Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανά Ειδικότητα 08/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/02/2021
Έληξε
44 Ειδική Αγωγή (ΠΑΜΑΚ 01/2021) 01/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2021
Έληξε
43 Παιδαγωγική & Διδακτικές Προσεγγίσεις - Πρακτικές στις Επιστήμες της Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΠΑΜΑΚ 01/2021) 01/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2021
Έληξε
42 Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 01/2021) 01/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2021
Έληξε
41 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 01/2021) 01/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2021
Έληξε
40 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 01/2021) 01/02/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 30/01/2021
Έληξε
39 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός 01/02/2021
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 800 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/01/2021
Έληξε
38 Σύγχρονες Διδακτικές Πρακτικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες της Αγωγής & Εκπαίδευσης 11/01/2021
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/01/2021
Έληξε
37 Σύγχρονα Θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αειφόρος Εκπαίδευση 28/12/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/12/2020
Έληξε
36 Διαπολιτισμική Αγωγή, Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Προσφύγων 14/12/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 06/12/2020
Έληξε
35 Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 30/11/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/11/2020
Έληξε
34 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη διδακτική πράξη 16/11/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 650 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 11/11/2020
Έληξε
33 Εκπαιδεύοντας Ενήλικες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 09/11/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 01/11/2020
Έληξε
32 Διδακτική & Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανά Ειδικότητα 26/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/10/2020
Έληξε
31 Ηγεσία στην εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 19/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/10/2020
Έληξε
30 Μέθοδοι Σύγχρονης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τάξεων 12/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/10/2020
Έληξε
29 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 19/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 13/10/2020
Έληξε
28 Εποπτεία (Mentoring), Συμβουλευτική και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 05/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/10/2020
Έληξε
27 Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 05/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/10/2020
Έληξε
26 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 05/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/10/2020
Έληξε
25 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 10/2020) 05/10/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 04/10/2020
Έληξε
24 Εποπτεία (Mentoring), Συμβουλευτική και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 07/2020) 13/07/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/07/2020
Έληξε
23 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΠΑΜΑΚ 07/2020) 13/07/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 200 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 14/07/2020
Έληξε
22 Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΠΑΜΑΚ 06/2020) 15/06/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 15/06/2020
Έληξε
21 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 06/2020) 15/06/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 15/06/2020
Έληξε
20 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 06/2020) 15/06/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 15/06/2020
Έληξε
19 Μέθοδοι Σύγχρονης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τάξεων 27/04/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 22/04/2020
Έληξε
18 Αρχές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 20/04/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 12/04/2020
Έληξε
17 Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 06/04/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 29/03/2020
Έληξε
16 Διδάσκοντας Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 09/03/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/03/2020
Έληξε
15 Θέματα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Mentoring 24/02/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/02/2020
Έληξε
14 Διοίκηση της Εκπαίδευσης 10/02/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 02/02/2020
Έληξε
13 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 27/01/2020
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 19/01/2020
Έληξε
12 Σχολική Ψυχολογία 30/12/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 450 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 22/12/2019
Έληξε
11 Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση 09/12/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 400 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 01/12/2019
Έληξε
10 Ειδική Αγωγή Και Εκπαίδευση 25/11/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/11/2019
Έληξε
9 Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΠΑΜΑΚ 10/2019) 29/10/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 29/10/2019
Έληξε
8 Σχολική Ψυχολογία (ΠΑΜΑΚ 10/2019) 29/10/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 29/10/2019
Έληξε
7 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΑΜΑΚ 10/2019) 29/10/2019
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 420 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.ΜΑΚ. μέχρι την 29/10/2019
Έληξε
6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 29/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/04/2019
Έληξε
5 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 15/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/04/2019
Έληξε
4 Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 01/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/03/2019
Έληξε
3 Γλωσσική διδασκαλία και διαπολιτισμική επικοινωνία: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε τάξεις με μαθητές μεταναστευτικού / προσφυγικού προφίλ 18/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 350 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/03/2019
Έληξε
2 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 17/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/12/2018
Έληξε
1 Θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτών ΣΔΕ 03/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 500 (εξ αποστάσεως - 250ω. Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 250ω. Εκπαιδευτών ΣΔΕ) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/11/2018
Έληξε

Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας

Κωδ. Τίτλος Ημ. Έναρξης (Θέσεις) Ημέρες και ώρες διεξαγωγής Συνολική διάρκεια Τόπος υλοποίησης Υποβολή αίτησης
116 Φιλοσοφία με Παιδιά: Δημιουργώντας Σκεπτόμενους Πολίτες 06/05/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 05/05/2024
Έληξε
115 Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Νεανικότητα 29/04/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 125 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 28/04/2024
Έληξε
114 Εκπαιδεύοντας Ενήλικες στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Δυνατότητες & Προοπτικές (3ος κύκλος) 13/05/2024
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 08/05/2024
Έληξε
113 Ονειροπλάστες - Ονειροθραύστες: DreamΜakers - DreamBreakers (3ος κύκλος) 13/05/2024
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 08/05/2024
Έληξε
112 Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον (3ος κύκλος) 13/05/2024
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 08/05/2024
Έληξε
111 Εισαγωγή στην Οικογενειοκεντρική Πρώιμη Παρέμβαση 26/02/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 25/02/2024
Έληξε
110 Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Πλαίσια 12/02/2024
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 125 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 11/02/2024
Έληξε
109 Ονειροπλάστες - Ονειροθραύστες: DreamΜakers - DreamBreakers 05/02/2024
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 02/02/2024
Έληξε
108 Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον 05/02/2024
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 02/02/2024
Έληξε
107 Μαθαίνοντας Μουσική Μέσα Από Προγραμματισμό και Προγραμματισμό Μέσα Από Μουσική 11/12/2023
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 125 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 09/12/2023
Έληξε
106 Ονειροπλάστες - Ονειροθραύστες: DreamΜakers - DreamBreakers 20/11/2023
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 19/11/2023
Έληξε
105 Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον 20/11/2023
(5000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 15 (εξ αποστάσεως) Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 19/11/2023
Έληξε
104 Η Τέχνη στην Εκπαίδευση 29/05/2023
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 28/05/2023
Έληξε
103 Σχολικός Εκφοβισμός Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 22/05/2023
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 21/05/2023
Έληξε
102 Σχολική Βία και Εγκληματική Συμπεριφορά 15/05/2023
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 14/05/2023
Έληξε
101 Ασφάλεια Πληροφοριών, Κίνδυνοι Διαδικτύου και Ηλεκτρονικές Απειλές 03/04/2023
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 02/04/2023
Έληξε
100 Ψηφιακή Σύγκλιση στην Εκπαίδευση 19/12/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 18/12/2022
Έληξε
99 Η Ανάπτυξη της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στα Παιδιά 21/11/2022
(1000)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 20/11/2022
Έληξε
98 Από τη Βιωσιμότητα στη Βιώσιμη Κατανάλωση: Εκπαιδεύοντας τους Μαθητές στην Κατανάλωση των Τροφίμων 30/05/2022
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 22/05/2022
Έληξε
97 Καινοτομία στην Εκπαίδευση 23/05/2022
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 22/05/2022
Έληξε
96 Οργανώνοντας μια Σχολική Θεατρική Παράσταση 21/03/2022
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 13/03/2022
Έληξε
95 Πρόληψη και Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στο Σχολικό Περιβάλλον 07/03/2022
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 06/03/2022
Έληξε
94 Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Κριτική Παιδαγωγική και Έρευνα-Δράση 03/01/2022
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 02/01/2022
Έληξε
93 Αυτισμός και Παιχνίδι: Η Συμβολή του σε Κοινωνικές Δεξιότητες 20/12/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 12/12/2021
Έληξε
92 Σύγχρονες Τάσεις στη Διασφάλιση Ποιότητας σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 29/11/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle ΕΕΠΕΚ μέχρι την 28/11/2021
Έληξε
91 Συμβουλευτική Γονέων 31/05/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/05/2021
Έληξε
90 Διαπροσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Στελέχη Εκπαίδευσης 03/05/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 25/04/2021
Έληξε
89 Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης και Ψυχικής Ανθεκτικότητας στα Παιδιά 05/04/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 28/03/2021
Έληξε
88 Ερευνητική Μεθοδολογία: Οργάνωση Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας 01/03/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/02/2021
Έληξε
87 Ο Ρόλος των Γονέων Απέναντι στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη Αλλοδαπών Μαθητών και Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 15/02/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/02/2021
Έληξε
86 Διοικητικά Έγγραφα στις Δομές Εκπαίδευσης 04/01/2021
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/12/2020
Έληξε
85 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο Χώρο του Σχολείου 21/12/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/12/2020
Έληξε
84 Ο Θεσμός της Μαθητείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 07/12/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 29/11/2020
Έληξε
83 Εισαγωγή στην Πολυτροπική Διδασκαλία και Μάθηση 23/11/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 15/11/2020
Έληξε
82 Μετακινούμενοι Πληθυσμοί και Δημόσια Υγεία - Ταξιδιωτική Ιατρική 29/06/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 21/06/2020
Έληξε
81 Καινοτόμα Προγράμματα Αγωγής Υγείας 15/06/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 07/06/2020
Έληξε
80 Οι Χετταίοι Στην Παλαιά Διαθήκη 08/06/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 31/05/2020
Έληξε
79 Κοινωνικές Δεξιότητες και Εκπαίδευση: Η Συμβολή τους στη Διαμόρφωση Εκπαιδευτικής Κουλτούρας 01/06/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/05/2020
Έληξε
78 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως Γνωστικό Εργαλείο στη Σχολική Τάξη 18/05/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 75 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/05/2020
Έληξε
77 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 04/05/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/04/2020
Έληξε
76 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) 13/04/2020
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Open eClass μέχρι την 31/03/2020
Έληξε
75 Η Αξιοποίηση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 16/03/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 08/03/2020
Έληξε
74 Ο Κριτικός Γραμματισμός και οι Τ.Π.Ε. στην Υπηρεσία της Αντικαπνιστικής Εκπαίδευσης 02/03/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/02/2020
Έληξε
73 Η Συμβολή Του Παραμυθιού Στην Κοινωνικοσυναισθηματική Και Γνωστική Ανάπτυξη Του Ατόμου 03/02/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/01/2020
Έληξε
72 Γονεϊκή εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία 06/01/2020
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 29/12/2019
Έληξε
71 Διδάσκοντας Βιωματικά: Τεχνικές Διδασκαλίας και Βιωματική Μέθοδος 23/12/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 15/12/2019
Έληξε
70 Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον 16/12/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 08/12/2019
Έληξε
69 Χίλιες Και Μια Καινοτόμες Δράσεις 02/12/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/11/2019
Έληξε
68 Αξιολόγηση Μαθητή 18/11/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/11/2019
Έληξε
67 Γεωπληροφορική & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εκμάθηση και χρήση του λογισμικού Γ.Σ.Π. ανοικτού κώδικα Q-GIS για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Χάρτη 06/05/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 28/04/2019
Έληξε
66 Ενταξιακές προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες 22/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2019
Έληξε
65 Αφηγούμαι Ψηφιακά 08/04/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 31/03/2019
Έληξε
64 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 25/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/03/2019
Έληξε
63 Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους 11/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/03/2019
Έληξε
62 Συμπεριφορές που προάγουν την υγεία με έμφαση στη διατροφική συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση των μαθητών 04/03/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 24/02/2019
Έληξε
61 Σχολική Βία – Παιδική Επιθετικότητα 25/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 17/02/2019
Έληξε
60 Αφηγηματολογία και Δημιουργική Γραφή 18/02/2019
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/02/2019
Έληξε
59 Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές 11/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 03/02/2019
Έληξε
58 Δημιουργία Διδακτικών Σεναρίων με την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 04/02/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/01/2019
Έληξε
57 Η Συστημική Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση 28/01/2019
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/01/2019
Έληξε
56 Σχεδιασμός σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 21/01/2019
(400)
50 (εξ αποστάσεως) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2018
Έληξε
55 Εισαγωγή στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου με το WordPress 14/01/2019
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/12/2018
Έληξε
54 Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 07/01/2019
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/12/2018
Έληξε
53 Οικογενειακή Συμβουλευτική 10/12/2018
(500)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 02/12/2018
Έληξε
52 Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS 26/11/2018
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/11/2018
Έληξε
51 Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 12/11/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 04/11/2018
Έληξε
50 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) 04/06/2018
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Open eClass μέχρι την 27/05/2018
Έληξε
49 Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα 28/05/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 20/05/2018
Έληξε
48 Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία 21/05/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/05/2018
Έληξε
47 Γεωπληροφορική και εκπαιδευτικές εφαρμογές: Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και χρήση ανοικτού λογισμικού (online) 07/05/2018
(300)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 27/04/2018
Έληξε
46 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 23/04/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 13/04/2018
Έληξε
45 Αξιολόγηση Μαθητή 30/04/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 06/04/2018
Έληξε
44 Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας στο Συνέδριο της ΕΕΠΕΚ 19/03/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/03/2018
Έληξε
43 Επίκαιρα θέματα στοματικής υγείας 05/03/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 23/02/2018
Έληξε
42 Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους 26/02/2018
(400)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 60 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 16/02/2018
Έληξε
41 6+1 Θεολογικά Αφηγήματα 19/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 100 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 09/02/2018
Έληξε
40 Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας - Αξιοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας 12/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 02/02/2018
Έληξε
39 Από το 3D Modelling στο 3D Printing: Η περίπτωση του FreeCAD και της Python σε συνεργασία με το Cura 07/02/2018
(24)
Τετάρτη (7/2,14/2,21/2,28/2), 16.45 - 19.15 12 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 02/02/2018
Έληξε
38 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 05/02/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/01/2018
Έληξε
37 Αξιολόγηση Μαθητή 29/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 19/01/2018
Έληξε
36 Οργάνωση και Αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 08/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/12/2017
Έληξε
35 Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή: ένα σημαντικό κεφάλαιο στην Αγωγή Υγείας 15/01/2018
(200)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 31/12/2017
Έληξε
34 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 20/11/2017
(170)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/11/2017
Έληξε
33 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 20/11/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 10/11/2017
Έληξε
32 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 08/05/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2017
Έληξε
31 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 02/05/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/03/2017
Έληξε
30 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην εκπαίδευση 05/06/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 26/05/2017
Έληξε
29 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 24/04/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 150 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 14/04/2017
Έληξε
28 Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής-Συναισθηματικής Νοημοσύνης 07/05/2017
(25)
Κυριακή, 11:00 - 14:00 3 (δια ζώσης) Κοζάνη, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 4ου ΓΕΛ Κοζάνης μέχρι την 25/04/2017
Έληξε
27 Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας 31/03/2017
(30)
Παρασκευή 18.00-21.00 & Σάββατο 9.00-15.00 10 (δια ζώσης) Βόλος, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΣΔΕ Βόλου Χείρωνος & Επτά Πλατανίων Συγκρότημα Μουρτζούκου) μέχρι την 25/03/2017
Έληξε
26 Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 27/03/2017
(150)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 18/03/2017
Έληξε
25 Πρακτικές εφαρμογές στα σχολικά εργαστήρια με τον μικροελεγκτή Arduino 16/02/2017
(24)
Πέμπτη, 16/02/2017 & Τρίτη, 21/02/2017 & Τρίτη, 28/02/2017 - Ώρες: 16:45-19:15 9 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληρ/κής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 10/02/2017
Έληξε
24 Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση (ορατή σκέψη - έντεχνος συλλογισμός) 23/02/2017
(30)
Πέμπτη, 17:00 – 20:00 3 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληρ/κής 15ου & 43ου Δ.Σ. Λάρισας, Χατζοπούλου 1, όπισθεν ΑΤΑ μέχρι την 10/02/2017
Έληξε
23 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 13/02/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2016
Έληξε
22 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 09/01/2017
(100)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) - Πλατφόρμα Moodle μέχρι την 30/12/2016
Έληξε
21 Οι δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής στην αυλή του σχολείου 14/12/2016
(100)
Τετάρτη & Παρασκευή 17:30 - 20:30 9 (δια ζώσης) Ξάνθη, Κλειστό Γυμναστήριο 10oυ Δ.Σ. Ξάνθης μέχρι την 13/12/2016
Έληξε
20 Πρόγραμμα εμψύχωσης των εκπαιδευτικών στον επαγγελματικό τους ρόλο 09/12/2016
(25)
Παρασκευή 18:00 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 13:00 12 (δια ζώσης) Λάρισα, Κέντρο Στήριξης για το Παιδί & την Οικογένεια – ΝΗΜΑ, Παπακυριαζή 66 μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
19 Προγραμματιστικά εργαλεία για έξυπνες συσκευές: η περίπτωση του App Inventor 06/12/2016
(26)
Τρίτη, 17:00 - 19:30 9 (δια ζώσης) Λάρισα, 10ο Λύκειο Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
18 Wiki - μια κοινότητα μάθησης, ένα διδακτικό εργαλείο 07/12/2016
(20)
Τετάρτη, 17:30 – 20:30 6 (δια ζώσης) Λάρισα, 20ο Δ.Σ. Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
17 Οικογένεια και σχολείο 06/12/2016
(25)
Τρίτη, 17:00 - 20:00 9 (δια ζώσης) Λάρισα, 25ο Δ.Σ. Λάρισας μέχρι την 01/12/2016
Έληξε
16 Διοίκηση Σχολικής Τάξης: Διαχείριση Επικοινωνίας, Μάθησης & Συμπεριφοράς 11/05/2016
(30)
Τετάρτη, 16:30 – 20:00 30 (δια ζώσης) Λάρισα, Αίθουσα 3ου Εσπερινoύ ΕΠΑΛ Λάρισας, Ιουστινιανού & Κομνηνών, κτίριο 5ου ΓΕΛ Λάρισας) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
15 Η καινοτόμος χρήση εργαλείων ανοικτής αρχιτεκτονικής και ανοικτού λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλατφόρμα Arduino και στους αισθητήρες χαμηλού κόστους, για εφαρμογή στα εργαστήρια των Θετικών Επιστημών & Πληροφορικής 14/05/2016
(25)
Σάββατο 14/5/2016, ώρες 09:00-15:30 8 (δια ζώσης) Λάρισα, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο- οικονομικής, ΤΕΙ Λάρισας μέχρι την 09/05/2016
Έληξε
14 Χρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων: Η περίπτωση του PBworks 29/03/2016
(20)
Τρίτη 29/3/16, ώρες 18:00 - 20:30 & Τρίτη 5/4/16, ώρες 18:00-20:30 6 (δια ζώσης) Καρδίτσα, Εργαστήριο πληροφορικής του 5ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας μέχρι την 28/03/2016
Έληξε
13 Οι σχέσεις στη σχολική κοινότητα, ως καθοριστικός παράγοντας μάθησης 01/04/2016
(20)
Παρασκευή 1/4/16, ώρες 16:30-20:30 & Σάββατο 2/4/16, ώρες 9.30-14.30 9 (δια ζώσης) Αθήνα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής, Αναγεννήσεως & Θεσπρωτίας, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 μέχρι την 27/03/2016
Έληξε
12 Τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση 18/03/2016
(100)
Εξ αποστάσεως 30 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως μέχρι την 12/03/2016
Έληξε
11 Χρήση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων: Η περίπτωση του PBworks 10/03/2016
(25)
Πέμπτη, 17:15 - 20:30 (10/3, 17/3) 6 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 06/03/2016
Έληξε
10 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 18/03/2016
(25)
Παρασκευή, 15:15 - 20:30 (18/3, 1/4, 15/4, 22/4) 30 (25 δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως) Αθήνα, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης μέχρι την 15/02/2016
Έληξε
9 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 19/02/2016
(25)
Παρασκευή, 15:15 - 20:30 (19/2, 26/2, 4/3, 11/3) 30 (25 δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως) Αθήνα, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης μέχρι την 15/02/2016
Έληξε
8 Οι σχέσεις στη σχολική κοινότητα, ως καθοριστικός παράγοντας μάθησης 12/02/2016
(20)
Παρασκευή, 17:30 - 20:30 & Σάββατο, 9:30 – 15:30 9 (δια ζώσης) Λάρισα, Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, Μανωλάκη 11Δ μέχρι την 08/02/2016
Έληξε
7 Web 2.0 εργαλεία και διαδικτυακή μάθηση 15/02/2016
(20)
Δευτέρα, 16:00 - 20:00 30 (δια ζώσης) Βόλος, Εργαστήριο Πληροφορικής 1ου Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ (Συγκρότημα Πολυκλαδικού - Ισόγειο) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
6 Προγραμματιστικά εργαλεία για έξυπνες συσκευές: η περίπτωση του App Inventor 11/02/2016
(25)
Πέμπτη: 11/02/2016 & Πέμπτη: 18/02/2016, 17.15 - 19.45 6 (δια ζώσης) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ηρακλειανού Τέρμα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
5 Η χρήση & αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία 10/02/2016
(20)
Δευτέρα & Τετάρτη, 18.00 – 21.00 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Τρίκαλα, Εργαστήριο Πληροφορικής του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
4 Διοίκηση Σχολικής Τάξης: Διαχείριση Επικοινωνίας, Μάθησης & Συμπεριφοράς 10/02/2016
(30)
Τετάρτη, 16:30 – 20:00 30 (δια ζώσης) Λάρισα, Αίθουσα 3ου Εσπερινoύ ΕΠΑΛ Λάρισας, Ιουστινιανού & Κομνηνών, κτίριο 5ου ΓΕΛ Λάρισας) μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
3 Η χρήση & αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία 01/03/2016
(40)
Τρίτη & Πέμπτη, 16.30 – 19.30 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Ιουστινιανού & Βουτσιλά, Λάρισα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
2 Αξιοποιώντας το διαδίκτυο & τις Υπηρεσίες του στην Εκπαιδευτική διαδικασία 09/02/2016
(40)
Τρίτη & Πέμπτη, 16.30 – 19.30 35 (18 δια ζώσης & 17 εξ αποστάσεως) Λάρισα, Εργαστήριο Πληροφορικής 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Ιουστινιανού & Βουτσιλά, Λάρισα μέχρι την 07/02/2016
Έληξε
1 Μαθαίνω να συνεργάζομαι δημιουργικά – καινοτομώντας 01/02/2016
(35)
Εξ αποστάσεως 50 (εξ αποστάσεως) Εξ αποστάσεως μέχρι την 25/01/2016
Έληξε
Αναλυτικό κείμενο με όρους χρήσης, πολιτική επιστροφών, πολιτική ασφάλειας, επιστροφή χρημάτων κτλ